SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Názov Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácia pre voliča
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
4.12.2023
Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Porostove
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.12.2023
Názov Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Porostove
Popis Pozvánka na 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Porostove
20.11.2023
Návrh rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026 - výdaje
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Názov Návrh rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026 - výdaje
Popis Návrh rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026 - výdaje
20.11.2023
Návrh rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026 - príjmy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Názov Návrh rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026 - príjmy
Popis Návrh rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026 príjmy
20.11.2023
Návrh VZN č.2/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Názov Návrh VZN č.2/2023
Popis Návrh VZN č.2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Porostov.
2.10.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023
14.9.2023
Podpora riešenia migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2023
Názov Podpora riešenia migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
12.7.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - VSD
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2023
Názov Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - VSD
12.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov Východoslovenská distribučná, a.s.
30.6.2023
Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.6.2023
Názov Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30.09.2023
30.6.2023
Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.6.2023
Názov Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30.09.2023
30.6.2023
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konané dňa 30.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.6.2023
Názov Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konané dňa 30.09.2023
13.6.2023
Informačný seminár k výzvam MAS pre mladých a malých poľnohospodárov -SHR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Názov Informačný seminár k výzvam MAS pre mladých a malých poľnohospodárov -SHR
13.6.2023
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Názov Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácia pre voliča
15.5.2023
Záverečný účet Porostov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2023
Názov Záverečný účet Porostov za rok 2022
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Porostov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07:30 – 15:30
  • Ut: 07:30 – 15:30
  • St: 07:30 – 15:30
  • Št: 07:30 – 15:30
  • Pi: 07:30 – 15:30